ĐỒNG HỚI – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG LĂNG MỘ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – CITY TOUR (03 Ngày, 04 Đêm)

ĐỒNG HỚI – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG LĂNG MỘ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – CITY TOUR (03 Ngày, 04 Đêm)

danhayquangbinhtravel.vn
Thông Tin Tour
Thời Gian: 10h
Giá:
Phương Tiện:
Hành Trình:

?êm 1: 19h00 ?oàn t?p trung t?i ga Hà N?i ?ón chuy?n tàu SE 19 ?i Qu?ng Bình. Quý khách ng? ?êm trên tàu.
Ngày 01: ??NG H?I – L?NG M? ??I T??NG VÕ NGUYÊN GIÁP – ?Á NH?Y – ??NG H?I (?n sáng/?n tr?a/?n t?i)
Sáng: Xe ?ón Quý khách t?? sân ga ??ng H?i ??a ?i ?n sáng. Sau ?ó, kh?i hành ?i th?m l?ng m? ??i t??ng Võ Nguyên Giáp t?i V?ng Chùa – ??o Y?n n?i v? t??ng huy?n tho?i an gi?c ngàn thu. ??n n?i, Quý khách vào dâng h??ng làm l? t?i ph?n m? ??i t??ng. Sau ?ó, ?oàn t? do tham quan, ch?p ?nh l?u ni?m.
Trên ???ng v? ghé Bãi bi?n ?á Nh?y tham quan ch?p hình l?u ni?m.
?n tr?a t?i nhà hàng.
13h00: Nh?n phòng khách s?n t?i TP ??ng H?i ngh? ng?i.
T?i: Quý khách ?n t?i, t? do d?o ch?i Thành ph? v? ?êm.
Ngày 02: ??NG H?I  – ??NG THIÊN ???NG – HANG 8 CÔ – ??NG H?I (?n sáng/?n tr?a/?n t?i)
07h00-08h00: ?n sáng.
08h30: Kh?i hành ?i v? phía Tây B?c thành ph? ??ng H?i theo ???ng H? Chí Minh tham quan ??ng Thiên ???ng. Trên ???ng, ghé làm l? dâng h??ng t?i Hang Tám Thanh Niên xung phong và ??n  t??ng ni?m các anh hùng li?t s? trên ?o?n ???ng 20 Quy?t Th?ng.
Hành trình tham quan ??ng Thiên ???ng  – n?i ???c m?nh danh là “thiên ???ng trong lòng ??t” v?i h? th?ng th?ch nh? lung linh, tráng l?…Trong b?ng x?p h?ng hang ??ng qu?c t?, ??ng Thiên ???ng ???c ?ánh giá là hang ??ng có tính th?m m? và tính khoa h?c cao.
Tr?a: ?n tr?a t?i nhà hàng.
Xe ??a quý khách tr? v? TP ??ng H?i, ngh? ng?i, d?o b? bi?n Nh?t L?.
T?i : ?n t?i, ngh? ng?i t?i khách s?n
Ngày 03: TR??T CÁT – ??NG H?I CITY TOUR: (?n sáng/?n tr?a/?n nh?)
Sau b?a sáng, ?oàn t? do ngh? ng?i t?i khách s?n.
11h00: Tr? phòng khách s?n, ?i ?n tr?a.
Chi?u: Xu?t phát ?i tham quan thành ph?, b?t ??u hành trình, ?i?m ??u tiên là L?y ?ào Duy T?, ??n ?i?m tháp chuông nhà th? Tam Tòa, là m?t nhà th? công giáo t?a l?c trên ???ng Nguy?n Du, ph??ng ??ng M?, ???c xây d?ng t? n?m 1886 v?i phong cách ki?n trúc B? ?ào Nha, ???c x?p h?ng là nhà th? ??p nh?t Vi?t Nam, m?c du ngày nay nó ch? còn là ph? tích. Tham quan t??ng ?ài M? Su?t, Qu?ng Bình Quan, Tham quan B?o Ninh, quê h??ng M? Su?t, bi?n B?o Ninh.
15h30: ?oàn ghé tham quan ch? ??ng H?i, m?t trong nh?ng ch? ??u m?i l?n nh?t ? ?ây, t? do mua s?m. Sau ?ó xe ?ón ?oàn ra ga v? l?i Hà N?i, ng? ?êm trên tàu. K?t thúc hành trình, HDV Netin chia tay quý khách. H?n g?p l?i! New York Jets Womens Jersey

Bình luận

Giá bao gồm:

Xe ôtô máy lạnh đưa đón suốt hành trình.

Vé tàu dường nằm khứ hồi ĐH - HN

Khách sạn 3***( 2-3 người/ phòng)

Ăn các bữa theo chương trình (sáng 30,000/suất; 05bữa chính 120,000/ suất)

Hương hoa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hang 8 Cô

Vé tham quan các điểm đến

Xe golf Động Thiên Đường

Hướng dẫn viên tiếng Việt nhiệt tình, kinh nghiệm.

Bảo hiểm du lịch 10.000.000/người/vụ.

Nước uống theo tiêu chuẩn du lịch.

Quà tặng NETIN Travel: mũ du lịch

Không bao gồm:

Thuế VAT 10%

Các chi phí cá nhân ngoài chương trình.

Nước giải khát trong bữa ăn

Phòng đơn

Tiền bồi dưỡng cho HDV và Lái xe