Du lịch Quảng Bình động Phong Nha

Du lịch Quảng Bình động Phong Nha

cua-phong-nha
Thông Tin Tour
Thời Gian: 1 ngày
Giá: 600000
Phương Tiện: Đi bằng Oto.
Hành Trình: đến động phong nha

??ng Phong Nha ???c UNESCO công nh?n di s?n th? gi?i vào n?m 2003. N?m 2013 du l?ch Qu?ng Bình t? ch?c k? ni?m 10 n?m ?ón danh hi?u di s?n thiên nhiên th? gi?i. V?i các ho?t ??ng d? ki?n s? t? ch?c hoành tráng ?? chào ?ón quý khách ??n Qu?ng Bình, ??n v?i Phong Nha.

?? ph?c v? quý khách, Du l?ch Netin Travel m? tour hàng ngày ??n ??ng Phong Nha Eric Thames Jersey

Bình luận

Để phục vụ tốt cho quý khách, các tour du lịch Quảng Bình mong quý khách đọc các điều khoản dưới đây, cảm ơn quý khách.

HỦY VÉ:


Trường hợp không thể tham dự được tour, vui lòng thông báo cho Công ty du lịch NETIN và chịu phí huỷ như sau: Huỷ ngay sau khi đặt tour: 20% tổng giá tour

Huỷ trước 07 ngày: 30% tổng giá thành tour.
Huỷ trước 03 - 06 ngày: 70% tổng giá thành tour,
Hủy sau 24 giờ trước khi khởi hành 100% tổng giá thành tour.
Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty qua fax, email và phải được Công ty xác nhận.
Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
Hoãn hủy trong những trường hợp bất khả kháng (Bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh…) không bên nào bị phạt , hai bên cùng nhau chiu những thiệt hại đã phát sinh